Profidea dla kobiet

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE PRZEZ TAMARĘ GÓRECKĄ – WEROŃSKĄ DANYCH OSOBOWYCH

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, e-mail w związku z moim udziałem w webinarium organizowanym przez Tamarę Górecką- Werońską ORMENA z siedzibą w Ujazdowie, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP:6771162212, REGON:120853416 (dalej: „Administrator” lub/oraz „PROFIDEA DLA KOBIET” w zakresie i w celach przesyłania mi drogą elektroniczną informacji handlowych – newsletter, realizacji działań marketingowych PROFIDEA DLA KOBIET we własnych publikacjach offline/online ww. firmy, a także za pośrednictwem zewnętrznych mediów/kanałów dystrybucji informacji w zakresie przedsięwzięć, w których PROFIDEA DLA KOBIET bierze udział, m. in. w postaci relacji własnych konferencji, warsztatów, imprez o charakterze sportowym, naukowym, marketingowym.

PROFIDEA DLA KOBIET przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących w chwili wyrażenia zgody przepisów: art. 6 ust 1 pkt a w związku z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody, przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora lub/oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Rozumiem, że w przypadku roszczeń, moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, określonych przepisami prawa danego Państwa UE (termin przedawnienia roszczeń można sprawdzić pod adresem: https://beta.e-justice.europa.eu/home?init=true&action=home&plang=en jeżeli taki wymóg powstanie.

Rozumiem, że po upływie ww. terminów moje dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że w każdej chwili mogę zwrócić się: o uzyskanie wglądu do moich danych osobowych, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu chcę przesłać moje dane osobowe.

Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o moim prawie do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Rozumiem, że mogę to uczynić na adres poczty elektronicznej: ormena@gmail.com lub na adres siedziby Tamara Górecka-Werońska ORMENA z siedzibą w Ujazdowie, przy ul. Widokowej 43, 32-080 Zabierzów. Organem nadzorującym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Pomoc można pozyskać również na stronie https://uodo.gov.pl/en/p/data-protection-authorities lub https:// edpb.europa.eu/edpb_en.

Mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo w sieci pragniemy Cię poinformować, że stosujemy procedury, które mają na celu ochronę w Internecie osób do 16 roku życia.

Jeżeli nie ukończyłeś / nie ukończyłaś 16 lat (nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych zgodnie z prawem (art. 8 rozporządzenia RODO) w celach marketingowych, w tym w celu profilowania Twoich danych osobowych dopóki Twoi Rodzice lub przedstawiciele ustawowymi nie potwierdzą nam na nasz adres e-mail: ormena@gmail.com, że wyrażają taką zgodę.

Oświadczam, iż ukończyłem/ukończyłam w chwili wyrażenia niniejszej zgody – 16 lat.